Akane & Goji: 4 months

Akane Go, 4months, Kunitaka (Nidai Iwahori Sou) x Bishoume (Izumo Yano Sou)
Satsukihime Go 4 months Kotofusa (Nidai Iwahori Sou)x Tochimitsuhime (Izumo Yano Sou)
 

Comments